Cách Sống Ở Đời (Remix) – Du Thiên, DJ Kendy, DJ Phùng Quỳnh

Lời bài hát :

Bước qua mọi gian nan tôi và bạn vui buồn gian khó

Mình cùng kề vai chia cùng nhau cay đắng thăng trầm

Nhưng để rồi giờ đây vì lợi danh bạn lỡ quên rồi

Tình nghĩa anh em cách xa chỉ có tình thâm

Thời gian sẽ là liều thuốc là thước đo của cuộc sống

Chỉ vì phù phiếm bạn nhìn tôi như kẻ xa lạ

Tại sao bạn lại thay đổi đem nghĩa tình thâm đổi lấy đồng tiền

Tiền chỉ là giấy sao sánh ngang cách sống ở đời.

Giàu sang hay nghèo khó dù có cao sang thấp hèn

Thì cũng về hố sâu chứ đâu hơn thua được đâu

Chẳng thể cho nhau được gì nhưng sống phải có chữ tâm

Đừng để tình nghĩa xưa phân chia giới hạn vật chất

Đừng gieo thêm bao gian dối đừng sống hơn thua ở đời

Đừng nhìn người kém ta nhếch mép xem thường người khác

Đâu dễ tìm được người bạn thất thế cũng không lìa xa

Này bạn ơi bạn này sống sao chớ xem thường nhau.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Call Now!
Facebook Messenger Email