Chia Xa

Lời bài hát(Lyric):
Ôi cuộc đời tại sao bao ngang trái
Chia lìa đôi tình nhân chúng ta
Khi đôi ta đang yêu đắm say
Em xa rồi còn anh trong thương nhớ
Ôm tình yêu mà ta đắp xây
Mình yêu nhau mới đây, đã xa
Xa nhau mất rồi, em yêu đã xa
Xa nhau thật sao, nhớ thương em nhiều hơn
Dẫu xa nhau mà anh luôn tin rằng
Trái tim mình cùng nhịp đập với nhau
Tình anh vẫn một lòng dù xa mãi ngàn trùng
Mong một ngày mới mình sẽ bên nhau trọn đời
Em xa rồi còn anh trong thương nhớ
Ôm tình yêu mà ta đắp xây
Mình yêu nhau mới đây, đã xa, hỡi em
Xa nhau mất rồi, em yêu mãi xa
Xa nhau thật sao, nhớ thương em nhiều hơn
Dẫu xa nhau mà anh vẫn tin rằng
Trái tim mình cùng nhịp đập với nhau
Tình anh vẫn một lòng dù xa mãi ngàn trùng
Mong một ngày mới mình sẽ bên nhau trọn đời
Xa nhau mất rồi, em yêu mãi xa
Xa nhau thật sao, nhớ thương em nhiều hơn, hỡi em
Dẫu xa nhau mà anh luôn tin rằng
Trái tim mình cùng nhịp đập với nhau
Tình anh vẫn một lòng dù xa mãi ngàn trùng
Mong một ngày mới
Mình sẽ bên nhau trọn đời

This entry was posted in . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *