Đưa Tay Đây Nào, Mãi Bên Nhau Bạn Nhớ (Remix)

Đưa Tay Đây Nào, Mãi Bên Nhau Bạn Nhớ (Remix)

Lời bài hát:

Đưa tay đây nào, mãi bên nhau bạn nhớ
Sáng dậy chia tiền phòng, mặt bạn hơi bị ngớ
Em ơi anh có 2 quả tim lồng chúng mình 2 đứa mỗi thằng một biên
Lệ phải phai là lại phải phê, phê pha là phải phê 🤘🏻
1 chấm là say đắm,
2 chấm là đắm say,
3 chấm là ngất ngây,
4 chấm là lé luôn…
4 chấm là lé luôn…
4 chấm là lé luôn…
4 chấm là lé luôn…

This entry was posted in . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Call Now!
Facebook Messenger Email