Em Là Em Gái Bay (Remix) – Hôm Nay Là Thứ 7, Em Thích Đi Thích Đi Vào Bar

Em Là Em Gái Bay Remix – Hôm Nay Là Thứ 7, Em Thích Đi Thích Đi Vào Bar

Lời bài hát:

Hôm nay là thứ 7 . Anh thích đi thích đi vào bar…
Nhạc lên là em nhảy, em s.e.x.y s.e.x.y vậy ta…
Mới hôm qua còn đang trên đường nhìn mặt em mà anh thấy thương,
Mà hôm nay em lắc em bay gọi anh ra đây kêu thêm ít (đồ) …
Lắc lắc quay quay, coi em bay trong cơn phê lắc …
Yêu em mà làm tình anh nói thiệt chứ em tưởng đùa chắc…
Anh thích các em gái bay biết đổi thế khi anh vỗ mông.
Và anh biết em nhiều người tình nhưng anh yêu thì em đổ không?
S.e.x.y s.e.x.y lên em ơi… S.e.x.y s.e.x.y lên em ơi…

This entry was posted in . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Call Now!
Facebook Messenger Email