Hôn

Lời bài hát(Lyric):
Mỗi Một Lần Được Gần Nhau, Nghe Con Tim Chợt Như Rối Bời Thêm
Tay Cầm Tay, Vai Kề Vai Mà Sao Nghe Trong Tâm Tư Thật Chẳng Yên (Chẳng Yên)
Và Dù Ngày Dài Như Thế, Luôn Mong Thời Gian Ngày Trôi Chẳng Vội Mau
Bên Cạnh Nhau, Ôm Chặt Nhau Và Không Cho Nhau Thời Gian (Thời Gian) Để Rời Xa
Pre
Hãy Nắm Tay Nào Và Bên Nhau Sáng Đêm
Hãy Nhắm Mắt Nào Và Ta Đứng Sát Thêm
Hôn Nhau Đi, Hôn Đi, Hôn Nhau Đi, Chẳng Ngại Ngần Chi
Nhắm Mắt Nào, Khép Môi Nào Và Ta Chẳng Còn Xa Xôi
Hôn Nhau Đi, Hôn Đi, Hôn Nhau Đi, Chẳng Bao Giờ Xa
Dẫu Mai Này, Dẫu Tháng Ngày, Dù Cho Đời Có Đổi Thay
Hôn Nhau Đi, Hôn Đi, Hôn Nhau Đi, Hãy Hôn Thật Sâu
Như Ban Đầu, Chẳng U Sầu Và Ta Sẽ Mãi Mãi Mãi Có Nhau
Coda
Uuuuuuuuu, Hãy Cứ Hôn, Cứ Hôn Nhau Thật Lâu
Uuuuuuuuu, Mong Đôi Ta Sẽ Mãi Có Nhau
Uuuuuuuuu, Hãu Cứ Hôn, Cứ Hôn Nhau Thật Sâu
Uuuuuuuuu, Mong Đôi Ta Sẽ Mãi Mãi Có Nhau

This entry was posted in . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Call Now!
Facebook Messenger Email