Thùng Thình Thùng Thình Trống Rộn Ràng Ngoài Đình

Thùng Thình Thùng Thình Trống Rộn Ràng Ngoài Đình

Lời bài hát:

Thùng thình thùng thình trống rộn ràng ngoài đình
Có con sư tử đang múa quanh vòng quanh
Trung Thu liên hoan trăng sáng ngập đường làng
Dưới ánh trăng vàng đoàn em cất tiếng hát vang…

This entry was posted in . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Call Now!
Facebook Messenger Email